Noten Express LogoNoten Express LogoNoten Express Logo
0€0,00

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Welkom bij Noten Express!

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van Noten Express, te vinden op https://noten-express.nl/.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden aanvaardt. Ga niet verder met het gebruik van Noten Express als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van de Onderneming. "De Onderneming", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.


Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de Noten Express te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Noten Express's Privacy Policy.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek te achterhalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het zo makkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.


Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Noten Express en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Noten Express. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang verkrijgen tot dit materiaal van Noten Express voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

U mag niet:

 • Materiaal van Noten Express herpubliceren
 • Materiaal van Noten Express verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Noten Express reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van Noten Express opnieuw distribueren
 • Deze overeenkomst gaat in op de datum van deze overeenkomst.


Delen van deze website bieden de mogelijkheid aan gebruikers om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Noten Express filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties alvorens deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Noten Express, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de meningen en opinies van de persoon die hun meningen en opinies post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Noten Express niet aansprakelijk voor de commentaren of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijnen van de commentaren op deze website.

Noten Express behoudt zich het recht voor om alle Commentaar te controleren en om elk Commentaar te verwijderen dat als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kan worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent om de Commentaar te plaatsen op onze website en dat U beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De commentaren zullen niet worden gebruikt om handel of gewoonten te vragen of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent Noten Express hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

 

Hyperlinken naar onze Inhoud


De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze Website:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van online telefoongidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven linken; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze Website mogen maken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten en/of zakelijke informatiebronnen;
 • dot.com gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
 • online directory distributeurs;
 • internet portals;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Noten Express compenseert; en (d) de link in de context staat van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring impliceert van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Indien u één van de in paragraaf 2 hierboven vermelde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar Noten Express. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site, een lijst van URL's vanwaar u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.
 • Geen gebruik van het logo of ander artwork van Noten Express zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.


iFrames


Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om frames rond onze webpagina's te maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website veranderen.


Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Op geen enkele Website mogen links verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins in strijd zijn met, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Voorbehoud van rechten


Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt in met het onmiddellijk verwijderen van alle links naar onze Website op verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.Verwijdering van links van onze website


Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.


Disclaimer


Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Zondag,maandag,dinsdag,woensdag,donderdag,vrijdag,zaterdag
Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Niet genoeg items beschikbaar. Alleen nog [max]
Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Bestelnotitie toevoegen Bestelnotitie bewerken
Geschatte verzending
Een kortingscode toevoegen

Geschatte verzending

Een kortingscode toevoegen

Kortingscode zal werken op de checkout pagina